Wat is water

Bevindingen over water

Tussen 2004 en 2012 deed Cees kamp in opdracht van overheid en bedrijfsleven wetenschappelijk onderzoek naar het vitaliseren van water. Ook heeft hij zich verdiept in vitalisatie-apparaten en deze verkocht als ondernemer.

Sommige vitalisatie apparaten hebben een meetbaar effect, een gebrek aan reproduceerbaarheid stond echter wetenschappelijke publicatie in de weg. Ook een verklaring voor de schijnbaar onstoffelijke werking van deze apparaten ontbreekt terwijl fenomenologisch onderzoek wel toont dat water daadwerkelijk verandert door de fijnste invloeden. Zulke invloeden blijken echter  in wetenschappelijk onderzoek niet allemaal eenduidig  te controleren.

Interessant is de vraag in hoeverre dit komt door de, in elk moment, unieke en wonderlijke eigenschappen maar ook (eigen-)aardigheden van water en/of …. door de beperkingen van onze huidige wetenschappelijke kaders en de hoge outputdruk in de universitaire wereld?