Wat is water

Welkom

Welkom op de website van Cees Kamp, wateronderzoeker. Als chemisch technoloog verdiept hij zich vanaf midden jaren negentig met verwondering én met een wetenschappelijke bril in het onpeilbare fenomeen water. Water is een levensreddende, wonderlijke vloeistof met uitzonderlijke eigenschappen. Menig onderzoek laat zien hoe wonderlijk water is, veel wonderlijker dan de formule H2O doet vermoeden. Kamp’s eerste artikel over water “Wat is Water?” verscheen in 2002. Bijdragen aan zinvol onderzoek naar vitaal water is zijn levenswerk.

Op deze website vindt u informatie over de aanhoudende fascinatie voor water van Cees Kamp, zijn drijfveer voor onderzoek en zijn bevindingen over water tot nu toe. Het meer en meer (weer) samenwerken met de natuur is in zijn visie onontbeerlijk om meer recht te (kunnen) doen aan het fenomeen water en haar meer te peilen.

Voor het boeken van lezingen, workshops, een maatwerkconsult of deelname aan de  natuurconferentiecursus, kunt u contact opnemen met Cees Kamp: 06 1508 1429 of via het contactformulier.