Wat is water

Over Cees Kamp

Ir Cees Kamp (Utrecht, 1964) is van jongs af aan gefascineerd door de wisselwerking tussen de niet tastbare,  fijnstoffelijke / energetische wereld én de tastbare vormenwereld om ons heen. In zijn optiek is water een (belangrijke) brug tussen deze twee werelden. Kamp studeerde in 1988 af als scheikundig technoloog aan de TU Delft en volgde enkele jaren later een 4-jarige opleiding Integrale Psychologie. Tijdens laatstgenoemde opleiding kreeg hij meer zicht op de werking van (emotionele) processen als het gaat om leiderschap en vitaliteit.

Vanaf midden jaren 90 verdiept Cees Kamp  zich in nieuwe technologieën voor het behandelen/vitaliseren van water; eerst louter uit interesse, later beroepshalve. Ook verkocht hij watervitalisatie apparaten. De beïnvloeding van water door elektromagnetische velden en door zogenaamde vitaliserende of energetiserende apparaten opent zijns inziens ongekende mogelijkheden mits op gebalanceerde wijze toegepast.

Op dit moment werkt Cees Kamp zelf, op basis van al zijn ervaringen, aan het ontwerp van een eenvoudig vitalisatie-middel. Dit op bio-mimicry en principes uit de Natuur geinspireerde ontwerp schelp brengt balans en stabiliteit in het water uit uw kraan. Bovendien verfrist zij de smaak van kraanwater.

In opdracht van overheid en bedrijfsleven deed Cees Kamp van 2007 tot 2012 wetenschappelijk onderzoek. Hij onderzocht het vitaliseren van water binnen de groep Applied Water Physics van Wetsus, center of excellence for sustainable water technology. Dit onderzoek leidde niet tot de beoogde promotie, mede door de ongrijpbaarheid van het fenomeen, de onmogelijkheid het wetenschappelijk te definiëren en het gebrek aan, als door de opdrachtgever als voldoende gepercipieerde, reproduceerbare resultaten. De onpeilbaarheid van het fenomeen levend water is hiermee wel bevestigd.

Cees Kamp werkt sinds 1994 als zelfstandig ondernemer en is naast zijn ondernemerschap als docent scheikunde verbonden aan het gymnasium in Apeldoorn.