Wat is water

Waarom onderzoek naar water?

Algemeen is bekend dat we als mensen voor 60% uit water bestaan en dat water de aarde voor 70% bedekt. Maar….wat weten we eigenlijk van deze zo ogenschijnlijk alledaagse vloeistof die overal om ons heen en in ons aanwezig is?

“Het is schoon water, maar ...  het is geen goed water”,  spraken de dorpelingen nadat zij water uit de leiding kregen. Het leidingwater bespaarde hen de gang naar de dorpsbron, maar helemaal blij waren ze er niet mee.

Deze Duitse anekdote van omstreeks 1900 fascineerde Cees Kamp Wat bedoelden deze dorpelingen? Wat is het verschil tussen goed en schoon, zuiver water?

Cees Kamp besloot zich in de jaren 90 te gaan verdiepen in de werking van water om haar beter te begrijpen ten behoeve van het welzijn van mens, plant en dier. Temeer daar hij in onderzoeken en literatuur leerde dat de interactie van water met elektromagnetische velden en zelfs ook de interactie met bewustzijn, ons als mensheid kan helpen.

Cees Kamp draagt als gefascineerd mens èn als universitair geschoold chemisch technoloog, vanuit bescheidenheid, graag zijn steentje “in de vijver” bij als het om water gaat.