Wat is water

Publicaties en achtergronden

Het onderzoek van de Duitse hoogleraar Kröplin neemt waar en bestudeert water zonder direct een conclusie te trekken. Dit soort fenomenologische waarnemingen zoals bv Goethe en Rudolf Steiner die voorstonden, waarbij neutraal geschouwd wordt zonder manipulatie, zijn (helaas) in de wetenschappelijke wereld wat naar de achtergrond geraakt. Hieronder vindt u een collage van onderzoekresultaten (fenomenologisch en wetenschappelijk) die door Cees Kamp als belangrijk en relevant worden beschouwd.

Welt im Tropfen

Deze website en het bijbehorende boek van Kröplin geven een overzicht van zijn omvangrijke werk. Kröplin toont effecten op water van magnetisme, mobiele telefoons en de onderzoeker zelf.

Druppelbeelden

Het Duitse “Strömungsinstitut“ bestudeert de patronen die ontstaan wanneer druppels water op een wateroppervlak vallen. De patronen laten wederom de enorme gevoeligheid van water zien.

Masaru Emoto

De IJskristallen van wijlen Masaru Emoto zijn ontegenzeggelijk van grote schoonheid en zijn werk zet aan tot denken over water en haar, zoals Emoto het zei, te eren met “Love and Gratitude”. Emoto;s werk is echter geen bewijs voor het geheugen van water, zoals velen het soms wel interpreteren. Zijn werk ontbreekt het daarvoor aan de nodige wetenschappelijke rigueur, zoals bijvoorbeeld ook hoogleraar Tiller betoogd in een persoonlijke notitie.

Water en intentie

Professor Tiller, die emeritus materiaalkundige van de universiteit van Stanford is,  onderzocht zelf de effecten van intentie, ook op water. Hij vond dat het middels een IIED’s (intentionally imprinted electronic device) mogelijk was om de pH van water met tenminste 1 punt te verhogen of te verlagen. Een niet onbelangrijke tweede observatie uit zijn werk is dat ruimtes, bepaalde informatie a.h.w. “kunnen vasthouden”.

Ook de Amerikaanse onderzoeker Dean Radin toonde aan dat intenties water kunnen beïnvloeden. Hij gebruikte daarvoor wel de methodiek van Emoto.

Elektromagnetisme (EM)

Wetenschappelijk is aangetoond dat water en biologie veranderen door elektromagnetische straling. De zeer uitgebreide website van de Engelse (water)Professor Martin Chaplin geeft een goed overzicht van de effecten op water zelf. Professor Chaplin verwijst ook naar biologische effecten van EM behandeld water. Cees Kamp vond in zijn eigen onderzoek onder meer een toename van kiemsnelheid . De Franse onderzoeker Gerard laat daarentegen juist een beperking in de groei van bacteriën bio-films zien. De Indiër Singh vindt bij ratten nadelige effecten van water dat op een transformator stond.

De effecten mogen duidelijk zijn; belangrijke is dat de aard van het effect afhangt van de situatie. Het effect kan zowel positief als negatief zijn. Dit hangt onder meer af van het soort EM veld.


Chaplin www1.lsbu.ac.uk/water/magnetic_electric_effects.html

Gérard, M. - Hydraulic continuity and biological effects of low strength very low frequency electromagnetic waves: Case of microbial biofilm growth in water treatment. Water Research 83 (2015) 184-194

Jerman, I. - Electrical Transfer of Molecule Information into Water, Its Storage, and Bioeffects on Plants and Bacteria. Electromagnetic Biology and Medicine, 24: 341–353, 2005

Kamp, C. - A meta-analysis of experiments on “water-vitalization” (2014)

Radin, D. -  Effects of Distant Intention on Water Crystal Formation: A Triple-Blind Replication. Journal of Scientific Exploration, 22(4), 481-493.

Singh, M. - Effect of 50-Hz Powerline Exposed Magnetized Water on Rat Kidney Electromagnetic Biology and Medicine, 23:241–249, 2004

Tiller, W. - “A Personal Perspective.” Vision in Action, 2, 2004. Pg. 18.

Tiller, W. et al. - Toward General Experimentation and Discovery in Conditioned Laboratory Spaces: Part I. Experimental pH Change Findings at Some Remote Sites
The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2004, Vol 10, 1, 145

Tiller, W. A., W. E. Dibble, Jr. -  "Expanding thermodynamic perspective for materials in SU(2) electromagnetic (EM) gauge symmetry state space: part 1, duplex space model with applications to homeopathy." Materials Research Innovations 2007; 11(4), 163-168.